Långa väntetider på PAP-utprovning

Just nu har vi långa väntetider på PAP-utprovning. Detta beror på leveransproblem av PAP-maskiner i hela världen på grund av materialbrist, ökad efterfrågan och transportproblem. Vi får våra PAP-maskiner av Region Skåne och kan inte påverka tillgången.