Bli patient

1. Remiss

I samråd med din behandlande läkare kan du komma till oss via remiss. Be din läkare att skicka en remiss till oss så välkomnar vi dig gärna. 

Observera: Vi tar enbart emot patienter över 18 år (förutom inom ÖNH)

2. Vårdgaranti

Du har rätt att vända dig till en annan vårdgivare om din planerade vårdgivare har väntetider som är längre än 3 månader – detta kallas vårdgaranti. 

Vi har vårdgarantiavtal med Region Skåne och kan erbjuda vård inom alla våra verksamhetsområden. 

Observera: Vi tar enbart emot patienter över 18 år (förutom inom ÖNH)

3. Egenremiss

Du kan även söka till oss via egenremiss. Vi tar emot egenremisser inom gynekologi, handkirurgi samt vid nageltrång på vår mottagning i Lund. Detta kan komma att uppdateras beroende på våra väntetider så håll dig gärna uppdaterad.

Du kan skicka in en egenremiss genom att gå in på Specialistläkarna i Lunds 1177-sida.