Urologi

Urologi 

Våra erfarna urologer tar emot patienter för bedömning, utredning och behandling för vattenkastningsbesvär, sexuella besvär samt blod i urinen.
Vi utreder även tumörsjukdomar t. ex. cancer i prostata och urinblåsa.

Vi har urologispecialister i Lund och Malmö. Hit kan du komma med remiss från din vårdcentral eller som vårdgarantipatient. 

Om undersökningen 

Cystoskopi innebär att läkaren med ett smalt optiskt instrument undersöker urinrör och urinblåsa.
Undersökningen kan till exempel visa sjukdomar som urinvägsinfektion, sten i urinblåsan eller urinblåsecancer.

Om undersökningen
Undersökningen utförs med ett så kallat cystoskop. Cystoskopet består av en mjuk, böjlig slang med en liten kameralins längst fram. Kamerabilden överförs till en TV-skärm där läkaren i stor förstoring kan inspektera urinrör och urinblåsa. På män undersöks även den del av urinröret som omger prostatan.

Så går undersökningen till
Före

Inga särskilda förberedelser är nödvändiga innan undersökningen.

Under
Undersökningen börjar med att sköterskan tvättar vid urinrörsmynningen. Sedan bedövar man med en gel som sprutas in i urinröret. Därefter för läkaren in cystoskopet i urinröret och vidare upp i urinblåsan.

Efter
Efter undersökningen kan obehag i form av trängningar, sveda och blod i urinen förekomma under ett par dagar. Om inte besvären försvinner efter en vecka ska du kontakta sjukvården. Det är viktigt att du dricker rikligt med vätska efter undersökningen. Då spolas urinvägarna rena och eventuella besvär försvinner fortare. Urinvägsinfektion efter undersökningen är sällsynt och måste tas på allvar. Vanliga symptom för detta är täta trängningar, frossa och feber. Händer detta ska du kontakta sjukvården.

De vanligaste orsakerna bakom en förhudsoperation är antingen förträngning av förhuden eller för kort penissträng.

Om operationen
Förträngning av förhuden innebär att förhuden inte fritt kan föras bakom ollonet. Tillståndet kan orsaka inflammation men även försvåra blåstömning och sexuellt umgänge. Förträngningen åtgärdas genom hel eller delvis borttagning av förhuden, vilket innebär en omskärelse.
Kort penissträng åtgärdas genom antingen en förlängning av den och/eller en omskärelse. Exakt vad som ska åtgärdas diskuterar du med läkaren.

Så går operationen till
Före

Tvättning av penisen med bakteriedödande vätska, detta för att minska infektionsrisken efter operationen.

Under
Operationen görs under lokalbedövning och tar ca 20minuter. Såret sluts sedan med självförsvinnande stygn.

Efter
Efter operationen kan ömhet och sveda upplevas i operationsområdet, men det kräver vanligtvis inget smärtstillande. En viss svullnad i operationsområdet förekommer och är alldeles normalt. Svullnaden kan även öka dagen efter operationen och kan kvarstå i några veckor. I samband med att du går hem efter ingreppet kommer du att få skriftliga skötselinstruktioner.
Det är viktigt att duscha operationsområdet lätt med ljummet vatten morgon och kväll och efter toalettbesök den första veckan. Duschningen gör att operationsområdet hålls rent och det minskar infektionsrisken. Du bör avstå från tungt arbete, hård träning och cykling de närmsta dagarna efter operationen.
Då ollonet har en tunn och känslig hud kan det kännas bra att ha en tunn kompress (köps på apoteket) som skydd i kalsongen. Operationsområdet är känsligt för mekanisk åverkan (friktion, skav) därför bör du inte ha samlag under 3-4veckor. Använd gärna kondom första tiden.

Prostatan kan undersökas med hjälp av ultraljud för att ge en bild av dess storlek och utseende. Ibland behövs även vävnadsprov tas i samband med undersökningen.
Ultraljudsundersökningen kan till exempel visa om det är godartad prostataförstoring, inflammation eller prostatacancer.

Om undersökningen
Undersökningen utförs med hjälp av en kort, avrundad stav som förs försiktigt upp en kort bit i ändtarmen. Ultraljudsstaven är ungefär 20centimeter lång men det är endast den yttersta delen som förs in några centimeter. Diametern på staven är ungefär 1,5 centimeter. Inuti staven finns en ultraljudssändare som sänder ut ljudvågor som sedan reflekteras av organen inne i kroppen. Omvandling av ultraljudsvågorna sker och överförs till en dator så läkaren i sin tur kan se bilden på en bildskärm. Bilden som återger prostatan är i genomskärning i svartvit. Vävnadsprov kan göras genom ultraljudsstaven. Undersökningen tar ungefär 15minuter att genomföra.

Så går undersökningen till
Före

I samband med vävnadsprov får man vanligast en antibiotikatablett. I vissa fall kan även antibiotikatablett behövas några timmar efter undersökningen. Antibiotikan är för att undvika infektion och därmed mycket viktig att ta.
Innan undersökningen är det viktigt att berätta om eventuell allergisk reaktion mot någon sorts antibiotika.
Sjukdomstillstånd som diabetes, medfött hjärtfel eller besvär från hjärtklaffarna är det viktigt att meddela mottagningen i god tid innan undersökningen likaså behandling med blodförtunnande medicin eller kortisontabletter.
Tarm och blåsa ska tömmas precis innan undersökningen.

Under
Undersökningen genomförs när du ligger på sidan på britsen. Först börjar läkaren med att känna på prostatan med ett finger i ändtarmen. Sedan förs ultraljudsstaven försiktigt in några centimeter i ändtarmen. Det gör inte ont men kan upplevas som obehagligt.

Vid vävnadsprovtagning från prostatakörteln förs en nål in genom ultraljudsstaven. Nålen är några millimeter i diameter och sticks genom tarmslemhinnan in i prostatan. Med ultraljudsbilden siktar läkaren in nålen så den kommer på rätt ställe för provtagningen. Inuti nålen finns en behållare som snabbt sticks in i prostatan och fylls med prostatavävnad. Vanligtvis tas mellan åtta och tolv prover från olika ställen i prostatan. Flera stickningar kan därför behövas.

De flest upplever en obetydlig smärta eller ingen smärta alls. Lokalbedövning ges alltid innan provtagningen.
Undersökningen tar ca 15 minuter.

Efter
Direkt efter undersökningen kan du känna dig kissnödig och ha lite ont.
Efter provtagning är det viktigt att dricka rikligt för att blåsan ska sköljas ren och därmed undvika urinvägsinfektion. Blod i urin och avföring kan synas under några dagar däremot kan sädesvätskan innehålla blod i flera veckor efter provtagningen. Blodet är vanligt efter en sådan undersökningen och inte ett tecken på att något är fel.
Om du efter undersökningen får hög feber och allmänt påverkat mående ska du åka till akuten. Trots förebyggande antibiotikabehandling kan bakterieinfektion uppstå. Risken är störst veckan efter undersökningen.

Undersökningen görs för att utreda Dina vattenkastningsbesvär.

Om undersökningen
För att mäta urinflödet används en urinflödesmätare. Urinvolym och flöde mäts genom att du kastar vatten i en behållare som står på en våg.

Före
Du ska inte ha kastat vatten den närmaste tre timmarna innan Du kommer till oss. Drick som vanligt så att urinblåsan är full när du kommer.

Det är ett relativt vanligt problem med förträngning i urinröret som kan vara medfött eller uppstå senare i livet. Förträngningen kan vara orsakad av infektioner eller efter ingrepp som gjorts på grund av olika sjukdomar i urinvägarna. Vid dessa ingrepp har det då uppstått skador på slemhinnan i urinröret. När dessa skador läker kan vävnaden växa ihop för mycket och då uppstår en förträngning. Problemet förekommer mest hos män eftersom deras urinrör är långt och krokigt.

Om undersökningen
Vidgningen av urinröret görs för att förebygga nya förträngningar. Hur ofta och länge behandlingarna ska pågå bestäms av din läkare.

Så går undersökningen till
Före

För att undvika infektion så tvättas du med tvål och vatten kring urinrörsmynningen. Därefter bedövas urinröret med en gel.

Under
För att vidga urinröret så används kateter. Man börjar med den tunnaste katetern och sedan upp i storlek. Katetrarna har en förbehandlad yta som blir hal i kontakt med vätska, vilket underlättar införandet av katetern.

Efter
Efteråt kan du känna en lätt sveda i urinröret, detta kan hålla i sig i något dygn. Det är viktigt att du dricker rikligt med vätska efter behandlingen för att undvika infektion.

Manlig sterilisering är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att sädesledarna skärs av vilket gör att spermierna inte blandas med sädesvätskan. Operationen görs vanligtvis i lokalbedövning. 

Sterilisering är ett definitivt ingrepp. Man kan således inte räkna med att återfå spermier i sädesvätskan efter ingreppet.

Volymen av sädesvätskan är i stort sett oförändrad efter ingreppet då majoriteten av sädesvätskans innehåll kommer från prostata och sädesblåsor. Ingreppet påverkar inte den sexuella lusten eller förmågan. 

Sterilisering regleras i en särskild steriliseringslag. Den som fyllt 25 år har själv rätt att besluta om denne ska steriliseras. Den som är myndig -men under 25 år- kan ansöka om att få tillstånd till sterilisering av socialstyrelsen. I båda fallen måste man vara bosatt i Sverige. Vid mottagningsbesöket inför ingreppet måste man fylla i en blankett från Socialstyrelsen om att man mottagit både muntlig och skriftlig information om ingreppet. 

Spermieprov lämnas tre månader efter operationen. Tre till fyra veckor efter att provet lämnats får du brevsvar med resultatet. Ibland kan enstaka spermier finnas kvar vilket motiverar ytterligare provtagning. Det är viktigt att du fortsätter skydda sig vid samlag fram till du fått slutsvar på spermieanalysen.

Vanliga frågor 

Blod i urinen som kan ses med ögat bör alltid utredas hos urolog. Detta för att utesluta eller upptäcka potentiellt allvarliga tillstånd i tid. Utredningen görs normalt i två steg, med röntgen av njurar och undersökning av urinblåsan med cystoskopi.

Det behövs ingen särskild sjukskrivning, du har rätt att vara hemma en vecka om du behöver. Det varierar mycket och beror på om man har ett fysiskt och tungt arbete.

Samlag bör man vänta med till 4-6 veckor efter operationen.