Policy

Policy 

Specialistläkarna i Lund och Malmö och Helsingborg målsättning är att patienten är i fokus och
erbjuds effektiv vård med hög tillgänglighet, hög kompetens och gott patientbemötande.

Vårt fokus när det gäller kvalitet är:

  • att erbjuda våra kunder respektfullt och effektivt omhändertagande
  • att säkerställa att våra kunder är nöjda
  • att skapa förutsättningar för bästa medicinska resultat

Vårt fokus när det gäller miljö är:

  • att minska vårt klimatavtryck
  • att minska vårt uppkomna avfall
  • att hantera det uppkomna avfallet ur ett miljöperspektiv

Vårt fokus när det gäller arbetsmiljö är:

  • att skapa en utvecklande och stimulerande arbetsplats
  • att skapa delaktighet i företagets mål och verksamhet
  • att personalen trivs och känner glädje för sitt meningsfulla arbete

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och
olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem