Endoskopi

Endoskopi 

Du som har besvär med mag- och/eller tarmkanalen kan komma till oss för en endoskopisk undersökning, så som koloskopi, gastroskopi eller sigmoideskopi. Till detta behövs en remiss som du kan få via din vårdcentral. 

Om ytterligare kirurgisk behandling är nödvändig efter din undersökning hos oss, samarbetar vi med kirurgklinikerna på Skånes sjukhus.

Vi utför koloskopier och gastroskopier på alla våra mottagningar. Men på våra mottagningar i Helsingborg och Malmö tar vi enbart emot patienter på vårdgaranti. 

Om undersökningen 

Om Undersökningen

Undersökningen utförs med ett så kallat koloskop. Koloskopet består av en lång, böjlig slang med en liten kameralins längst fram. Kamerabilden överförs till en TV-skärm där läkaren i stor förstoring kan inspektera din tarm. Förutom att se hur tjocktarmen ser ut kan läkaren även ta vävnadsprover och genomföra olika behandlingar med hjälp av instrumentet, t.ex. ta bort polyper. Koloskopiundersökningen kan till exempel visa om det finns inflammation, polyper eller tumörer i tjocktarmen.

Så går undersökningen till
Före

Innan undersökningen påbörjas måste tarmen tömmas/rengöras med hjälp av laxermedel. Hämta ut ditt laxeringsmedel på valfritt apotek. Vi skickar elektroniska recept.

Det är viktigt att tarmen är fullständigt ren för att vi ska kunna hitta även de minsta förändringar i tarmen. Instruktioner för hur förberedelserna går till får du i samband med kallelsen till undersökningen.

För laxering med Citrafleet,  Laxabon eller Movprep

Har du förstoppningsproblematik rekommenderar vi Movicol/Forlax (receptfritt på apoteket) 2 doser/dag, 5 dagar före laxeringsstart. Bulkmedel liknande Inolaxol och Vi-Siblin ska du däremot undvika.

De flesta mediciner kan du ta som vanligt men det finns vissa undantag. Läs mer om detta i din kallelse eller under ”Vanliga frågor och svar” nedan.

Under

Innan undersökningen påbörjas bedövas ändtarmsöppningen  med en lokalbedövningsgel. Därefter för läkaren koloskopet via ändtarmen genom hela tjocktarmen och eventuellt in i den sista delen av tunntarmen.
Under undersökningen blåses små mängder luft in i tarmen för att slemhinnan ska synas tydligt. När instrumentet förs upp genom tarmen kan det ibland uppstå kortvariga magknip som kommer och går under undersökningen. Hur undersökningen upplevs är väldigt individuellt.
Om undersökningen upplevs obehaglig kan du vid behov få avslappnande och smärtstillande läkemedel, effekten kommer då mycket snabbt och man kan snart fortsätta undersökningen.

Om du är orolig för undersökningen kan du få avslappnande medel i samband med att undersökningen påbörjas. Ta upp detta med läkaren på plats. 

Undersökningen tar i genomsnitt 30 minuter att genomföra.

Efter

Efter undersökningen kan du känna dig lite spänd och uppblåst i magen på grund av luft som blåsts in i tarmen. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Du kan äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen.
Om du fått smärtstillande/lugnande får du ej köra bil det närmaste dygnet.

Vid en gastroskopi undersöks matstrupe, magsäck samt den översta delen av tunntarmen s.k. duodenum.

Om undersökningen

Undersökningen utförs med ett så kallat gastroskop. Gastroskopet består av en böjlig slang med en liten kameralins längst fram. Kamerabilden överförs till en TV-skärm där läkaren i stor förstoring kan inspektera din slemhinna i magen. Om det behövs kan vävnadsprov tas genom gastroskopet.

Gastroskopin kan till exempel visa om det finns inflammation, sår, bråck på övre magmunnen, polyper eller tumörer i matstrupe/magsäck/duodenum.

Så går undersökningen till
Före

Inför undersökningen måste du fasta under minst sex timmar.

Under

En gastroskopi går snabbt (ca 3-5 minuter) att genomföra och gör inte ont. Gastroskopet förs in genom munnen och vidare ner genom matstrupen och magsäcken till tunntarmens översta del.
Obehag kan upplevs när gastroskopet passerar svalget, men för att underlätta passagen sprayas en lokalbedövning i svalget innan undersökningen påbörjas. Om det behövs/önskas kan du också få avslappnande läkemedel som injektion före undersökningen. Detta innebär dock att du inte får köra bil resten av undersökningsdagen.

Efter

Efter undersökningen får du inte äta eller dricka förrän effekten av bedövningen släppt, detta brukar ta cirka trettio minuter.

En sigmoideoskopi genomförs på ungefär samma sätt som en koloskopi. Skillnaden mellan dessa två undersökningar är att vid en sigmoideoskopi undersöks endast den nedre delen av tjocktarmen, alltså ändtarmen och s.k sigmoideum.Vid undersökningen är det möjligt att se om det till exempel finns tumörer, polyper, inflammation eller tarmfickor. Det är även möjligt att ta vävnadsprover från slemhinnan samt avlägsna polyper.

Vanliga frågor 

En vecka innan undersökningen ska du undvika fiberrik mat. Här är exempel på mat du kan och inte kan äta.

Detta kan du äta

 • Havregrynsgröt
 • Knäckebröd
 • Potatis
 • Stekt kött
 • Ärtor och ärtsoppa
 • Blåbärs- och nyponsoppa
 • Varm choklad
 • Dryck utan kolsyra

Detta kan du inte äta

 • Frukt- och grönsaksskal
 • Kärnor och frön exempelvis: müsli, vetekli, linfrö, grovt bröd, linser majs, oliver,
  tomat, bönor, kiwi, lingon, citrusfrukter och vindruvor)

De flesta mediciner kan du ta som vanligt men:

 • Järnmedicin gör du uppehåll med fyra dagar före undersökningen.
 •  Efient gör du uppehåll med en vecka före undersökningen.
 •  Clopidogrel, Plavix samt Brilique gör du uppehåll med fem dagar före undersökningen.
 • Om Du använder blodförtunnande läkemedel, Waran, Warfarin Orion, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis, ta kontakt med din AK-mottagning (antikoagulationsmottagning) snarast för att få besked om hur detta ska sättas ut. Kom ihåg att kontrollera ditt PK-värde om du tar Waran eller Warfarin på undersökningsdagens morgon.
 • Blodförtunnande Lixiana ska ej tas 24 timmar innan undersökning.
 • Vid medicinering med Trombyl så behöver den inte sättas

Ja, men tänk på att det innebär att du inte får cykla eller köra bil samma dag.

Du kan få lugnande i form av Midazolam och smärtstillande i form av Oxynorm/Oxycodon

Ingen forskning tyder på det men vår rekommendation är att vänta med amning till dagen
 efter undersökningen

Ja, det kan du

Detta är ett prov som måste tas av personer som tar vissa blodförtunnande läkemedel. Provet visar hur lång tid det tar för blodet att stelna.

Ja, det kan du

Ja

Vi har utformat dessa rutiner för vi anser att det då blir de bästa undersökningsresultaten.

Ja, förutsatt att din tjocktarm är ihopkopplad till stomi, annars så ring till oss.

Kontakta gärna oss så diskuterar vi igenom det

Inför en gastroskopi ska man fasta och då ska ingen dryck eller mat intas minst 6 timmar före undersökningen.

Inför en koloskopi kan man dricka klara drycker.

Kontakta din läkare för en ny remiss

Nej vi behåller remissen i 1 månad, därefter skickas den tillbaka till din läkare

Kontakta oss så diskuterar vi igenom detta, dos anpassas individuellt. 

Efter undersökningen förekommer det luft i tarmen som behöver släppas ut, så länge den är  kvar så kan man uppleva besvär med magknip. Det bästa är att röra på sig så brukar luften lättare komma ut och därefter mår man bra. Efter undersökningen kan du äta och dricka som vanligt och  behöver inte börja ”försiktigt” med kosten. Det är helt normalt att det tar flera dagar innan du  har avföring igen.

 Nej, säg till personalen att du inte vill ha detta i samband med undersökningen.

Det beror på, vänligen kontakta oss om du inte har fått någon information från din remitterande läkare.

Diskutera med din läkare angående laxering och hur du ska justera din insulin. Kontrollera blodsockervärdet noggrant under dina förberedelser

Vi gör vårt bästa för att du ska kunna få vård närmast dig. När vi bokar in dig gör vi vårt yttersta och tar hänsyn till vad som blir enklast för dig som patient. 
På våra mottagningar i Malmö och Helsingborg kan vi enbart ta emot patienter på vårdgaranti, medan i Lund kan vi också ta emot patienter som har fått en remiss direkt från sin vårdcentral. Detta är oftast anledningen till varför vi inte kan flytta din undersökning till en annan mottagning.