Integritetspolicy

Integritetspolicy Specialistläkarna i Lund, Specialistläkarna i Malmö och Specialistläkarna i Helsingborg som är en del i A. Zaborowski AB


Här kan du få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.


Följande information är framtagen för att hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in från
våra webbplatser, och hur vi hanterar och använder den information som vi samlar in. Vi kan, från
tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att användaren återbesöker vår
integritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.


Personuppgiftsansvarig: A. Zaborowski AB, Prästgatan 24, 25224 Helsingborg


Informationsinsamling och användning

I samband med att du besöker våra hemsidor kan vi komma att samla in information från dig. Vi
behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande
webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsernas innehåll och tjänster.


Logginformation

Då våra hemsidor besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från din dator, så
som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och
datum och tid för åtkomst. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra våra hemsidor. Vi kommer inte ta reda på användarens identitet. Uppgifter som lagras i loggfiler raderas
regelbundet.


E-postkontakt

Då en användare kontaktar oss med en frågeställning och förfrågan via e-post kan användaren
behöva delge oss med personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Vi kommer använda dessa
personuppgifter för att besvara/hantera sådana frågeställningar och förfrågningar samt för att
hantera vidare korrespondens.
Likaså kan användaren kontakta oss med generella frågeställningar via e-post. I det fallet behandlas
personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att
behandla sådan korrespondens. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är
nödvändiga för insamlingen.


Analysverktyg

Vi använder Google Analytics för att kunna följa användarnas aktiviteter på våra webbplatser.
Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”) och använder cookies som
kan följa användarens inställningar vid besök på våra webbplatser. Den genererade informationen
(inklusive IP-adress) kommer att bli anonymiserad som standard så att en personlig referens
utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google
på servrar i USA. Alla användare har möjligheten att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.
Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatserna,
sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på våra webbplatser och tillhandahålla oss andra
tjänster med anknytning till användningen av våra webbplatser. Vi använder denna information
enbart för statistiska ändamål.


Externa länkar

Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra organisationers hemsidor. Vi ansvarar inte för
integritetspolicy och hantering av personuppgifter på dessa organisationers hemsidor.
Tredjepartstjänster
Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna
policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall
tillhandahålla tjänsterna.


Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om användaren.
Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har användaren också rätt att begära en
uppdatering och korrigering av uppgifterna. Användaren kan också ha rätt att begära radering av
personuppgifter vi har om användaren, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla
uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.
Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har användaren rätt att när som helst
vända sig till personuppgiftsansvarig för att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar
lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.
Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, måste göras
skriftligen till personuppgiftsansvarig.


Kontakta oss om vår integritetspolicy

Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller
avseende användarens rättigheter, vill vi att skriftliga synpunkter skickas till
personuppgiftsansvarig. Maila till klagomål till kontakt@specialistlakarnalund.se. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.
Om användaren anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även
vända sig till Datainspektionen.