Kirurgi

Kirurgi 

På vår kirurgmottagning i Malmö kan du få hjälp med utredning och behandling för hud- och mjukdelsförändringar, bråck samt besvär med analåkommor. Operationsmöjlighet finns på mottagningen. Vid dagkirurgiska operationer så som ljumsk- och navelbråck utförs dessa på Specialistläkarna  i Malmö.
Inom detta område tar vi enbart emot vårdgaranti-patienter.

En dagkirurgisk operation innebär att du får lämna mottagningen samma dag.

Om undersökningen 

En försvagning av bukväggen är orsaken till att ljumskbråck uppstår. Vanligtvis upplevs smärta men även en tryckkänsla i ljumsken kan uppstå. I det svaga stället på bukväggen pressas fett och tarm ut och bildar en slags säck. Ofta syns en utbuktning på huden. När bråcket inte går att trycka tillbaka föreligger en risk att det kläms och orsakar tarmvred. Vid tarmvred bör sjukhus omedelbart uppsökas. Män drabbas oftare. Bråckets läge och storleken på bråcköppningen bedöms. Ibland kan röntgen vara nödvändig för att bekräfta bråcket om det inte syns eller känns på utsidan.

Om operationen
Vid operationen tas bråcksäcken bort och defekten i bukväggen stängs och förstärks, vanligtvis med ett nät som skall stabilisera kroppens vävnader. Det finns många olika sätt att genomföra operationen.

Så går operationen till
Före

Du ska vara fastande från kl 24:00 inför operationsdagen.
De flesta infektioner uppstår på grund av hudens egna bakterieflora. För att minska risken för infektion köper du Descutan hemtvätt på apoteket och följer anvisningen på förpackningen, du duschar både kvällen före operationen och på operationsdagens morgon. Tag på dig nytvättade kläder på operationsdagens morgon.
 
Under
Operationen sker i lokalbedövning eller narkos beroende på vilken operationsmetod som används. Huden öppnas med ett snitt, bråcksäcken frias upp och förs tillbaka in i buken och sedan stängs hålet och förstärks enligt ovan med nät för att minska risken för återfall. Huden försluts med självupplösande stygn och det innebär att du inte behöver få några stygn borttagna efter operation. Operationen i sig tar cirka 45-60 minuter i anspråk men du skall avsätta hela dagen för åtgärden.

Efter
Efter operationen är du på uppvakningsavdelningen för observation i någon timme. Om du mot förmodan har ont så tveka inte att be personalen om smärtstillande läkemedel Du får lämna uppvakningsavdelningen när personalen anser att du uppfyller kriterierna för hemresa. Du skall då också ha fått information av din opererande kirurg. Du bör ha någon närstående som hämtar dig efter operationen eftersom de läkemedel du får inte tillåter bilkörning.

Smärta i operationssåret kan uppstå till en början men avtar successivt dagarna/veckorna efter operationen. Vanligen är operationsområdet bedövat med lokalbedövningsmedel när du lämnar kliniken och när bedövningen släpper efter ett par timmar så kan smärtan i operationsområdet öka, det är helt normalt. Smärtstillande läkemedel behövs vanligtvis efter operation och din kirurg ger dig anvisningar/recept på detta.

Du har får ett förband som skyddar såret. Det går bra att duscha med förbandet men du får inte bada i badkar, pool eller bastu tills såret är helt läkt. Vanligtvis innebär det 10-14 dagar. Förbandet skall helst inte röras eller bytas men om det blir fyllt med sårvätska/blod skall du gå till din distriktssköterska för förbandsbyte/sårinspektion.

När du kommer hem skall du äta och dricka som vanligt, en del smärtstillande läkemedel kan orsaka förstoppning. Det förebygger du genom att röra på dig och öka ditt vätskeintag.

Efter operation skall du sträva efter att så snart som möjligt återgå till din normala aktivitetsnivå. Att röra på sig är av godo för återhämtningen och vi rekommenderar dagliga promenader. Rörelser och aktiviteter som smärtar bör du undvika liksom tunga lyft som du skall undvika de första sex veckorna efter operationen. När det gäller sjukskrivning så är detta vanligtvis inte nödvändigt längre än sju dagar. Givetvis är detta en individuell bedömning som sker innan du åker hem. Har du ett mycket tungt fysiskt arbete kan sjukskrivning vara indicerad.

Vävnaden under såret känns ofta lite hård under flera veckor efter operationen. Det är naturligt och en del av läkningsprocessen.Den känslan minskar successivt under veckorna efter operationen men en viss känsla av obehag i operationsområdet kan kvarstå upp till ett halvår efter operationen. En viss blåaktig missfärgning av operationsområdet och hos män en blåaktig missfärgning ner i pungen är normalt efter operationen och försvinner efter fyra veckor. Om smärta kvarstår efter flera månader skall du kontakta din kirurg för bedömning.

Följande symtom skall föranleda akut sjukvårdskontakt:
– Kraftig svullnad i operationsområdet kombinerat med läckage av blod från såret de första
  48 timmarna.
– Rejäl rodnad, svullnad, feber och läckage av var från såret efter några dagar är tecken på
   sårinfektion och skall bedömas av läkare.

Området nära naveln kan ha försvagats på magens insida. Vilket leder till ett navelbråck. Bråcket försvinner inte av sig själv men om besvär uppstår från bråcket kan det opereras. I det svaga stället på bukväggen pressas fett och tarm ut och bildar en slags säck. Ofta syns en utbuktning på huden. När bråcket inte går att trycka tillbaka föreligger en risk att det kläms och orsakar tarmvred. Vid tarmvred bör sjukhus omedelbart uppsökas. Bråckets läge och storleken på bråcköppningen bedöms. Ibland kan röntgen vara nödvändig för att bekräfta bråcket om det inte syns eller känns på utsidan. 

Om operationen
Vid operationen tas bråcksäcken bort och defekten i bukväggen stängs och förstärks, vanligtvis med ett nät som skall stabilisera kroppens vävnader. Det finns många olika sätt att genomföra operationen.

Så går operationen till
Före

Du ska vara fastande från kl 24:00 inför operationsdagen.
De flesta infektioner uppstår på grund av hudens egna bakterieflora. För att minska risken för infektion köper du Descutan hemtvätt på apoteket och följer anvisningen på förpackningen, du duschar både kvällen före operationen och på operationsdagens morgon. Tag på dig nytvättade kläder på operationsdagens morgon.

Under
Operationen sker i lokalbedövning eller narkos beroende på vilken operationsmetod som används. Huden öppnas med ett snitt, bråcksäcken frias upp och förs tillbaka in i buken och sedan stängs hålet och förstärks enligt ovan med nät för att minska risken för återfall. Huden försluts med självupplösande stygn och det innebär att du inte behöver få några stygn borttagna efter operation. Operationen i sig tar cirka 45-60 minuter i anspråk men du skall avsätta hela dagen för åtgärden.

Efter
Efter operationen är du på uppvakningsavdelningen för observation i någon timme. Om du mot förmodan har ont så tveka inte att be personalen om smärtstillande läkemedel Du får lämna uppvakningsavdelningen när personalen anser att du uppfyller kriterierna för hemresa. Du skall då också ha fått information av din opererande kirurg. Du bör ha någon närstående som hämtar dig efter operationen eftersom de läkemedel du får inte tillåter bilkörning.

Smärta i operationssåret kan uppstå till en början men avtar successivt dagarna/veckorna efter operationen. Vanligen är operationsområdet bedövat med lokalbedövningsmedel när du lämnar kliniken och när bedövningen släpper efter ett par timmar så kan smärtan i operationsområdet öka, det är helt normalt. Smärtstillande läkemedel behövs vanligtvis efter operation och din kirurg ger dig anvisningar/recept på detta.

Du har får ett förband som skyddar såret. Det går bra att duscha med förbandet men du får inte bada i badkar, pool eller bastu tills såret är helt läkt. Vanligtvis innebär det 10-14 dagar. Förbandet skall helst inte röras eller bytas men om det blir fyllt med sårvätska/blod skall du gå till din distriktssköterska för förbandsbyte/sårinspektion.

När du kommer hem skall du äta och dricka som vanligt, en del smärtstillande läkemedel kan orsaka förstoppning. Det förebygger du genom att röra på dig och öka ditt vätskeintag.

Efter operation skall du sträva efter att så snart som möjligt återgå till din normala aktivitetsnivå. Att röra på sig är av godo för återhämtningen och vi rekommenderar dagliga promenader. Rörelser och aktiviteter som smärtar bör du undvika liksom tunga lyft som du skall undvika de första sex veckorna efter operationen. När det gäller sjukskrivning så är detta vanligtvis inte nödvändigt längre än sju dagar. Givetvis är detta en individuell bedömning som sker innan du åker hem. Har du ett mycket tungt fysiskt arbete kan sjukskrivning vara indicerad.

Vävnaden under såret känns ofta lite hård under flera veckor efter operationen. Det är naturligt och en del av läkningsprocessen.Den känslan minskar successivt under veckorna efter operationen men en viss känsla av obehag i operationsområdet kan kvarstå upp till ett halvår efter operationen. En viss blåaktig missfärgning av operationsområdet och hos män en blåaktig missfärgning ner i pungen är normalt efter operationen och försvinner efter fyra veckor. Om smärta kvarstår efter flera månader skall du kontakta din kirurg för bedömning.

Följande symtom skall föranleda akut sjukvårdskontakt:
– Kraftig svullnad i operationsområdet kombinerat med läckage av blod från såret de första
  48 timmarna.
– Rejäl rodnad, svullnad, feber och läckage av var från såret efter några dagar är tecken
  på sårinfektion och skall bedömas av läkare.