Registeredit

Nya VDI och Philips Mic

I vissa fall fungerar inte knapparrna på Philips Mic i VDI. 

Viktigt att man har rätt version av Citrix Worksapace (22.3.5000.5107) och att nedanstående fält finns i registret.

 

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\ICA Client\GenericUSB

CONNECT: VID=0911 PID=0C1C SPLIT=01 INTF=04;CONNECT: VID=0911 PID=1844;CONNECT: VID=0911 PID=091A;DENY: class=06h;DENY: class=07h