Support

IT-Support

IT-Support Region Skåne: 077-67 30 000

IT-Support internt: 0760 12 10 16

Tips på några vanliga problem i Melior som man själv kan åtgärda genom kontakt med regionskånes it-support. Nedan stående problem kan lösas genom att man kopplas från sin Melior-session. Kontakta regionskåne på 077 6730 000.
  • Kontrollera om det ligger några uppdateringar eller om datorn behöver startas om efter en uppdatering. Pricken indikerar att omstart behövs.                   
  • Skrivarproblem. Skrivaren finns i datorn men inte i Melior.
  • Ljud eller diktafon fungerar inte i Melior, men i datorn är det inga problem.
  • Skrivaren väljer felfack i Melior.