Träffa vår logoped i Lund!

Har du ihållande besvär i form av heshet, rösttrötthet eller strupsmärtor kan du behöva logopedisk behandling. Kontakten inleds med besök hos ÖNH-specialist för stämbandsbedömning. Därefter får du träffa logopeden för ett första samtal. Logopeden ställer frågor om vilka besvär du har och hur din röstbelastning ser ut i vardagen. Den samlade bedömningen från läkare och logoped ligger till grund för hur din behandling läggs upp. 

De flesta som har besvär med rösten behöver förbättra och anpassa sin röstteknik efter sina förutsättningar. Hos logopeden får du övningar som hjälper dig att hitta en mer hållbar röst. Antalet besök som krävs under en behandlingsperiod kan variera. Några är nöjda med att jobba vidare självständigt efter 3-5 besök, andra behöver ha kontakt under en längre period. Oftast bokar vi in tätare träffar i början av behandlingen för att senare glesa. Målet är att du ska känna dig trygg med övningarna och förstå din röst bättre!

Skicka in en egenremiss på Specialistläkarna i Lunds 1177-sida så återkommer vi till dig!